Bygglov Containerhus | Containerhus kostnad bygglov | Pris | Friggebox Webbyrå

Bli inspirerad redan idag!

Kontakta oss för ett förslag

Kontakta oss så hjälper vi dig med bygglov containerhus

  Bygglov containerhus som passar ditt behov

  Bygglov containerhus är lite annorlunda eftersom containerhus är ett relativt nytt fenomen i Sverige så finns det för närvarande inga specifika regler för bygglov.

  Istället så faller containerhus under de regler som, beroende på storlek, det som redan gäller för friggebodar,  attefallshus, fritidshus eller en- och tvåfamiljshus.

   

  Följande regler gäller för bygglov containerhus

  • Friggebod – upp till 15 m²
   (Vilket motsvarar en av våra specialdesignade containermodul)
  • Attefallshus – upp till 25 m²
  • Fritidshus – över 40 m²
   (Samma regler för lokalisering som gäller för fritidshus i övrigt)
  • En- och tvåfamiljshus – över 25 m²
   (Hus avsedda för permanentboende, i såväl tättbebyggda områden som på landsbyggden,
   samt fritidshus som görs om till permanentboende)

   

  Byggregler och bygglov för olika varianter av containerhus 

  Om du är osäker på vad som gäller för bygglov när det gäller ditt containerhus så gäller t.ex. följande mer i detalj för friggebodar och attefallshus:

  Friggebod som containerhus

  Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadhus bygga en eller flera fristående komplementbyggnader. Du kan dock behöva kontrollera vad som gäller för området ifråga enligt detaljplan eller gällande områdesbestämmelser, det kan finnas lokala föreskrifter för ditt område.

  Kommunen kan utöka eller minska krav på bygglov.

  Många kommuner har byggreglerna för friggebodar på sin hemsida, där också kontaktuppgifter till byggnadsnämnden finns.

  Om du är osäker, så kan vi hjälpa dig att reda ut vad som gäller för ditt område.

  Attefallshus och containerhus

  Attefallshus skall följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS.

  Beroende på vad ett attefallshus ska användas till så är reglerna litet olika. Om ett attefallshus t.ex. skall användas som komplementbostadshus för permanentboende så skall det ha alla bostadsfunktioner som skall finnas i en vanlig bostad, såsom utrustning för matlagning och personlig hygien samt utrymme för förvaring och inredning.

  Till exempel ska ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad.

  Ett attefallshus som skall användas som komplementbostadshus för permanentboende måste dessutom också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

  Ibland krävs bygglov för attefallshus 

  Beträffande ett attefallshus så gäller att åtgärderna ifråga får utföras oavsett vad detaljplanen anger om t.ex. hur stor area som får bebyggas på varje tomt. Tänk dock på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen.

  Tänk också på att Byggnadsnämnden i detaljplan kan bestämma att åtgärden ifråga kräver bygglov om den t.ex. skall utföras i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ifråga skall utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som bedöms som särskilt värdefulla.

  Mer information om bygglov för: 
  Friggebodar, attefallshus, fritidshus och en- eller tvåfamiljshus

  Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller för friggebodar eller attefallshus i just ditt område.

  Du kan också läsa mer om bygglov på Boverkets sida  Bygga nytt, om eller till

  Vilka regler, kostnad och pris gäller för containerhus och bygglov för dig

  Om du är rådvill om vilka regler som gäller angående bygglov för ditt containerhus i ditt område, så är du välkommen till oss och diskutera förutsättningar, område, kommun och dina önskemål för ett bygglov containerhus.

  Close
  Go top