Bygglov Friggebod | Friggebod kostnad bygglov | Friggebox Webbyrå

Bli inspirerad redan idag!

Kontakta oss för ett förslag

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta en bygglovsfri friggebod som passar dig

  Om bygglov

  Bygglov Friggebod är det i särklass enklaste bygglovet som du kan ta dig an, eftersom det oftast inte gäller någon form av bygglov.

  Du kan anpassa din friggebod exakt efter just dina egna behov och önskemål.

  Du kan bygga en 15 kvadrat friggebod utan vare sig bygglov eller bygganmälan, så länge du håller dig inom ramen för friggebodsreglerna.

  Reglerna som gäller för friggebodar bestämmer om placering, byggnadsyta och höjd, men de säger ingenting i detalj om hur din bod skall se ut.

  Så även om du måste förhålla dig till plan- och bygglagens generella villkor när det gäller att en byggnad skall anpassas till sin omgivning, så har du ändå en ganska stor frihet när det gäller utformningen av din friggebod.

  En bra tumregel är att sträva efter är att få din friggebod att se snygg ut tillsammans med huvudbyggnaden.

  Den skall också gärna harmonisera med den omgivande byggnader i kvarteret, så en timrad stuga kan t.ex. se rätt malplacerad ut i ett kvarter med funkisvillor.

  Friggebod – vad gäller?!

  • Byggnadsarea: Sammanlagt max 15 kvm
  • Byggnadshöjd: Max 3 m
  • Avstånd till tomtgräns: Minst 4,5 m

  Formaliteterna kring placeringen framgår av friggebodreglerna. Avstånd till tomtgräns mot gata eller park skall alltid vara minst 4,5 m.

  Med grannens medgivande är det dock tillåtet att placera boden närmare tomtgränsen mot granntomten än 4,5 m. 

   • Se dock i så fall till att få grannens skriftliga medgivande på en situationsplan där byggnaden är markerad. I annat fall så kan du få problem om grannfastigheten byter ägare.

  Bygglov för friggebod

  Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadhus bygga en eller flera fristående komplementbyggnader. Du kan dock behöva se vad som gäller för området ifråga enligt detaljplan eller gällande områdesbestämmelser, det kan finnas lokala föreskrifter för ditt område.

  Kommunen kan utöka eller minska krav på bygglov. Många kommuner har byggreglerna för friggebodar på sin hemsida, där också kontaktuppgifter till byggnadsnämnden finns.

  Om du är osäker så kan vi hjälpa dig att reda ut vad som gäller för ditt område.

  Ordet friggebod nämns inte någonstans i lagtexten, men reglerna finns i Plan- och Bygglagens 8 kapitels fjärde paragraf.

  Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till en befintlig friggebod under förutsättning att alla de krav som gäller för friggeboden uppfylls. Det krävs inte heller någon anmälan för att bygga eller bygga till en friggebod.

  Kriterier för friggebodar

  Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska räknas som en friggebod:

  • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • Den ska vara en komplementbyggnad
  • Den får vara högst 15,0 m2
  • Tacknockshöjden får vara högst 3,0 meter
  • Den ska vara fristående
  • Den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från grän
  • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för område

  Det kräver inget bygglov för att installera vatten och avlopp i en friggebod, men väl en bygganmälan. Även en eldstad kräver bygganmälan till kommunens byggnadskontor.

  Om det finns strandskydd måste dispens sökas även för friggebod.

  Close
  Go top