Bygglov Fritidshus| Fritidshus kostnad bygglov | Friggebox Webbyrå

Bli inspirerad redan idag!

Kontakta oss för ett förslag

Kontakta oss så hjälper vi dig med bygglov fritidshus

  Bygglov fritidshus

  När gäller att söka bygglov för fritidshus så är principen densamma som för ett vanligt hus. Du lämnar in handlingarna hos stadsbyggnadskontoret i den kommun där huset skall byggas.

  I vissa fritidshusområden så finns det ibland en detaljplan som underlättar hanteringen. I den kan det framgå att vissa åtgärder inte är bygglovspliktiga och då behöver du följaktligen inte heller söka bygglov för dessa. Det är därför en fördel att kontrollera huruvida det finns en sådan detaljplan där du vill bygga ditt fritidshus eller inte.

  Viktiga saker att tänka på när du skall söka bygglov för fritidshus

  Om du planerar att bygga ett fritidshus, ett sommarhus eller en sommarstuga eller sportstuga så krävs många överväganden och viktiga beslut. Tänk också långsiktigt när du ska bygga ditt fritidshus. Då minskar du risken att behöva göra framtida, kostsamma renoveringsåtgärder och utbyggnader om familjen växer eller era förutsättningar på annat sätt förändras.
  När det gäller byggregler för fritidshus så skiljer sig dessa från t.ex. bygget av ett permanenthus så tillvida att:

  • Fritidshus behöver inte uppfylla energikraven som ställs i Boverkets byggregler (BBR) för nybyggda enfamiljshus
  • Ett fritidshus behöver inte vara handikappanpassat

  I övrigt är regelverket detsamma och du måste följa vissa konstruktionsregler som gör att byggnaden är hållfast och fuktsäker.

  Boverkets definition på fritidshus:
  Ett hus som inte är avsett för ett permanentboende

   Regelverket säger att så länge ett hus är ett fritidshus så får det bara brukas en viss tid av året.

  • Om du tänker använda huset som permanentbostad så måste du anmäla detta till kommunen
  • Det innebär dock samtidigt att bostaden måste uppfylla såväl energikraven som handikappskraven för en permanentbostad
  • Om du väljer att satsa på ett vinterbonat fritidshus så bör du redan från starten överväga att anpassa bygget till ett permanentboende. Merkostnaden under byggnation är förhållandevis liten och att behöva göra de åtgärder som behövs för att ändra standarden i efterhand blir alltid dyrare.

  • Andrahandsvärdet för ett fritidshus anpassat för permanentboende blir också högre vid försäljning
  • Vissa kommuner är dock mycket restriktiva när det gäller att fritidshus byggs om till permanentbostäder. I känsliga kustområden tillåts det t.ex. inte alls. Det är därför alltid klokt att rådgöra med kommunen ifråga innan du sätter igång med ditt byggprojekt och möjligen också hålla en fortlöpande dialog med dem under den tid som byggnationen av ditt och din familjs fritidshus pågår.

  Close
  Go top