Bygglov Gäststuga | Regler för dig i din kommun | Friggebox Webbyrå

Bli inspirerad redan idag!

Kontakta oss för ett förslag

Kontakta oss så hjälper vi dig med bygglov gäststuga

   Bygglov gäststuga med Friggebox

   Bygglov gäststuga är inte alltid det lättaste att få beroende på kommunen.

   Det gäller lite olika regler beroende på hur stort du vill bygga gäststugan.

   Gäststugor faller under de regler som (beroende på storlek) gäller för friggebodar, attefallshus, fritidshus eller en- och tvåfamiljshus.

  • Friggebod – upp till 15 m²
   (Vilket motsvarar en av våra specialdesignade modul)
  • Attefallshus – upp till 25 m²
  • Fritidshus – över 40 m²
   (Samma regler för lokalisering som gäller för fritidshus i övrigt)
  • En- och tvåfamiljshus – över 25 m²
   (Hus avsedda för permanentboende, i såväl tättbebyggda områden som på landsbyggden,
   samt fritidshus som görs om till permanentboende)
   Gemensamt för samtliga kommuner är att:

   För att kunna bygga en gäststuga, så måste det finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten ifråga.
   Ibland kan du få bygglov för en gäststuga i samband med att du får bygglov för ett en-eller tvåbostadshus på tomten ifråga direkt
   Det finns även möjlighet att få bygglov för en gäststuga innan huvudhuset ännu inte är uppfört genom s.k. komplementansökan

  Regler för attefallshus och friggebod

  Bygglovsbefriat komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 25 m², så kallat attefallshus
  Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus till ett en-eller tvåbostadshus. Den kräver inte bygglov men i de flesta fall krävs det i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 25 m².

  Bygglovsbefriat komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 25 m², så kallat attefallshus

  Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus till ett en-eller tvåbostadshus. Den kräver inte bygglov men i de flesta fall krävs det i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 25 m².

  Här kan du läsa mer om Attefallshus

  Bygglovsbefriad tillbyggnad max 15 m²

  Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 m2 på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. I de flesta fall krävs det då i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

  Här kan du läsa mer om bygglovsbefriad tillbyggnad

  Bygglovsbefriad komplementbyggnad max 15 m², så kallad friggebod

  Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får vara högst 15 m².

  Här kan du läsa mer om friggebod

  Mer information om bygglov för: Friggebodar, attefallshus, fritidshus och en- eller tvåfamiljshus

  Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller för friggebodar eller attefallshus i just ditt område.

  Men vad gäller för containerhusbygglov i just mitt område?

  Om du fortfarande är rådvill om vad som skulle gälla beträffande bygglov för en gäststuga – just så som du vill ha den – i just ditt område så är du välkommen till oss och diskutera förutsättningar, område, kommun och dina och din familjs önskemål så kan vi kanske hjälpa dig några steg på vägen till bygglov gäststuga.

   

  Close
  Go top