Komplementbyggnad på tomten? | Räknas Attefallshus eller Friggebod? Webbyrå

Bli inspirerad redan idag!

Kontakta oss för ett förslag

Kontakta oss så hjälper vi dig

  Vad mer specifikt är då egentligen en komplementbyggnad?

  Komplementbyggnad kallas en fristående byggnad som inte är själva huvudbyggnaden på den befintliga tomten.

  Det finns många användningsområden att komplettera den befintliga byggnationen eller huset med.

  Här kommer lite olika användningsområden (beroende på deras storlek, läge och användning):

  • Fristående garage eller car­port
  • Friggebod
  • Attefallshus
  • Lekstuga
  • Gäststuga
  • Växthus
  • Förråd 
  • Ut­hus
  • Bod
  • Lusthus
  • Uterum

  Är det en komplementbyggnad – eller inte?

  Ett vidbyggt garage som sitter ihop med huvudbyggnaden är alltså inte en komplementbyggnad.

  Istället räknas det som en tillbyggnad på bostadshuset och ingår då i huvudbyggnaden.

  En komplementbyggnad är en fristående byggnation av väggar och tak, alternativt någon form av takkonstruktion på stolpar, som är placerad på marken eller delvis under mark. Byggnaden skall med andra ord vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

  Friggebod

  Friggebod kan anses som en komplementbyggnad i sin naturliga form.

  Om byggnaden anses vara en friggebod så kan du börja bygga direkt utan bygglov. Då har du bara problemet gällande grannar och placering nära tomtgränsen som begränsar dig och din komplementbyggnad.

  Friggebox anses just som en Friggebod i sin originalform, därav också just namnet.
  Friggebox ger dig möjligheten att utöva din kreativitet med ditt boende. Allt du behöver tänka på är vad du skall använda din nya komplementbyggnad till.

  För övriga komplementbyggnader så behöver du antingen skicka in en anmälan eller söka bygglov. Det finns även möjligheten att utöka Friggebox till en större boarea. Kontakta oss om du vill diskutera dina möjligheter runt ditt komplementboende.

  Attefallshus

  Attefallshus är ett komplementbostadshus till ett småhus, med en byggnadsarea på maximalt 25 kvm och med en nockhöjd på maximalt 4 meter.

  Du får uppföra ett attefallshus (komplementbostadshus) på en tomt där det finns ett annat småhus utan bygglov.

  Attefallshuset är ett komplementbostadshus till ett småhus, med en byggnadsarea på maximalt 25 kvm och med en nockhöjd på maximalt 4 meter.

  Huset kan användas för permanent boende och som tillfälligt boende eller periodsboende.

  Om attefallshuset ifråga är mellan 15 och 25 kvm stort så krävs det en anmälan till kommunen samt ett startbesked innan du får börja bygga.
  Attefallshuset får alltså vara maximalt 25 kvm stort och ha en nockhöjd upp till 4 m från medelmarknivån.

  Komplementbostadshus som är större än så, är alltid bygglovspliktiga.

  När det gäller attefallshus så får det bara finnas ett sådant hus på maximalt 25 kvm per tomt. Byggnaden kan användas för permanent boende som t.ex. studentboende.

  Close
  Go top